ONZE WERKWIJZE

WAARHEIDSVINDING
Doel van onze onderzoeken is altijd waarheidsvinding, de uitkomst van een onderzoek kan nooit op voorhand vast staan. Dit is niet alleen onze eigen overtuiging, deze doelstelling komt rechtstreeks voort uit de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Privacygedragscode, ten aanzien van het verrichten van particulier onderzoek.
Wij gaan dus te allen tijde objectief en onafhankelijk te werk.

GERECHTVAARDIGD BELANG
Wij nemen alleen die opdrachten aan waarbij sprake is van een zogenaamd gerechtvaardigd belang van de opdrachtgever. Dit wordt getoetst tijdens het intakegesprek, wanneer wij van mening zijn dat er van een gerechtvaardigd belang geen sprake is nemen wij de opdracht niet aan.

Nadat het gerechtvaardigd belang is vastgesteld wordt er een offerte en plan van aanpak gemaakt. Pas na ondertekening van u, de opdrachtgever, gaan wij van start.

ONDERZOEKSRAPPORTEN
Onze inhoudelijk sterke en accurate onderzoeksrapporten zijn, in overleg, te gebruiken in de rechtszaal ter ondersteuning van de bewijsvoering tijdens civiele- en strafrechtelijke procedures.
Informeer hiernaar bij uw advocaat.

NATIONAAL EN INTERNATIONAAL
Wij opereren zowel nationaal als internationaal en hebben uitgebreide kennis van en ervaring met de Arabische cultuur, dit kan voor bepaalde onderzoeken een pre zijn.

SAMENWERKING
Een goede samenwerking alsmede het uitwisselen van expertise met collega’s binnen de branche vinden wij erg belangrijk. Immers, u als klant staat voorop en wij zetten graag die extra stap om uw opdracht zo deskundig en efficiënt mogelijk uit te voeren. In overleg kunnen wij ook samenwerken met partijen uit uw eigen netwerk.

DISCRETIE
Wij gaan zeer discreet met uw vraagstuk om, niets van wat ons ter ore komt wordt naar buiten gebracht. Dat bepaalde zaken hermetisch afgesloten en onder de radar dienen te blijven begrijpen wij
als geen ander.

‘Discretion is the perfection of reason, and a guide to us in all the duties of life’
~ Sir Walter Scott~