Een van de grootste huidige cyberdreigingen is phishing. Het klinkt relatief onschuldig maar is dat allerminst, een geslaagde phishingaanval kan desastreuze gevolgen hebben. In dit blog lichten wij deze vorm van cybercrime toe
en geven tips om uzelf en/of uw bedrijf hiertegen te wapenen.

HERMES RECHERCHE

Hermes Recherche is een erkend, vakkundig, betrouwbaar en discreet particulier recherchebureau dat niet
terugdeinst voor complexe zaken. 
Wij zijn alert en vasthoudend, ons scherpe oog ontgaat niets en wij laten pas los wanneer de opdracht volbracht is.
Intuïtie, moraliteit en levenservaring zijn de sleutelelementen van het innerlijke kompas waarop wij varen.
Hermes Recherche haalt de onderste steen boven binnen de geldende wettelijke kaders.

Onze dienstverlening rust op twee zuilen; het zakelijke segment en de particuliere markt.
Ook verrichten wij onderzoeken voor de (semi) overheid en de advocatuur. 
Wij zijn gespecialiseerd in het rechercheren middels open bronnen; Open Source Intelligence (OSINT) is onze expertise. 
U kan bij Hermes Recherche onder andere terecht voor het opsporen van personen, onderzoeken naar cybercriminaliteit cyberstalking en screening van personen en bedrijven. 
Daarnaast bieden wij een Digital Footprintcheck aan, dit is een kort onderzoek naar uw digitale voetafdruk.
Wij lopen deze uit en geven advies zodat u beter beschermd bent online. 

Vanzelfsprekend bezitten wij de juiste en relevante vakdiploma’s welke nodig zijn om dit beroep uit te mogen oefenen. 
Daarnaast hebben wij een vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en zijn aangemeld  bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voorts beschikken wij over het verplichte particuliere recherche legitimatiebewijs, afgegeven door
de afdeling Korpscheftaken van de Nationale Politie.

Wij opereren binnen en buiten de landsgrenzen, nationaal en internationaal.

Bekijk hier onze missie.